Liberale Studentenpartij

Meer dan studeren

Rechtsgeleerdheid


  • In navolging van de bachelors, dienen ook masters de mogelijkheid te bieden om alle hoorcolleges online terug te kunnen kijken, de fysieke aanwezigheidsplicht bemoeilijkt de studenten in het lopen van stages dan wel werkstudentschappen en demotiveert studenten om extracurriculaire activiteiten activiteiten te ondernemen, dit terwijl dit in deze tijd juist van hen verwacht wordt.
  • Voor zover mogelijk dient er voor ieder vak aan de faculteit een gelijk inzagebeleid te worden gehanteerd na het afnemen van tentamens.
  • Een ander doel is het vergroten van de bekendheid en het verlagen van de drempel van de mogelijkheden die de faculteit te bieden heeft met betrekking tot loopbaancoördinatoren, studieadviseurs, enz. Er dient meer nadruk te worden gelegd op de mogelijkheden die de universiteit en faculteit haar studenten te bieden heeft.
  • De mogelijkheid om een dagkaart te kunnen aanvragen als je je LU-kaart bent vergeten.
 
E-mailen
Instagram
LinkedIn