Liberale Studentenpartij

Meer dan studeren

Algemene Standpunten

Digitaal systeem                                                                                        Er moet één digitaal systeem voor alle diensten voor studenten: Usis, MyStudyMap en Brightspace moeten worden samengevoegd in een programma.

Uniform inzagebeleid
Iedere faculteit moet zijn eigen uniforme inzagebeleid krijgen van de tentamens. Ook pleiten wij voor een digitale inzage voor ieder tentamen.

Internationals                                                                                           De Universiteit moet het aantal kamerzoekende internationale studenten monitoren en ernaar streven dat al deze studenten gehuisvest kunnen worden in Leiden en omstreken en zo niet, niet worden aangenomen voor de studie.

Kantines                                                                                                                   Beter inkopen naar drukte rondom tentamenperiodes. Voorkom dat studenten de lunch mislopen. Ook moeten de prijzen worden verlaagd.

Recreatieruimtes
Meer recreatieruimtes op faculteiten, zoals de Student Living Room op het KOG. Studenten zouden op iedere faculteit de mogelijkheid moeten hebben om een speciale plek te hebben waar om te kunnen ontspannen, andere studenten te ontmoeten en bijeen te kunnen komen tijdens colleges. 
E-mailen
Instagram
LinkedIn