Liberale Studenten Partij

Meer dan studeren

Onze Standpunten

 

De LSP denkt en werkt vanuit het Liberalisme. De vrijheid en eigen verantwoordelijkheid van de individuele student staan centraal. Studenten zijn zelf namelijk bij uitstek in staat goede prioriteiten te stellen. Als nieuwe studentenpartij zal de LSP zich universiteitsbreed sterk maken voor een aantal kerndoelstellingen. Ook heeft de LSP toegespitste standpunten per faculteit.


Technische kant verbeteren

De technische kant van de universiteit is onoverzichtelijk en bestaat uit verschillende websites/programma’s. Wij willen meer overzicht creëren wat betreft de digitale systemen van de Universiteit Leiden, die zijn nu te onoverzichtelijk en gefragmenteerd. Zo is Mystudymap onduidelijk en onhandig. Wij pleiten dan ook voor één systeem voor alle diensten voor alle studenten. Usis, MyStudyMap én Brightspace in één programma.


Daarnaast zijn wij tegen het principe van 10 dagen voor het tentamen je deelname moeten bevestigen. Dit is overbodig en zorgt voor onnodige uitschrijvingen van tentamens.

Tentamens digitaal inzien

Het gebeurd te vaak dat tentamens niet ingezien kunnen worden of juist op onhandige tijdstippen ingezien kunnen worden. Wij pleiten ervoor dat tentamens altijd digitaal inzien  mogelijk moet zijn en er anders meer ruimte moet komen voor digitale feedback.

Nieuwe opleidingen

Wanneer er een toereikend aantal vakdocenten is, kan de universiteit nieuwe opleidingen aanbieden en deze uitbreiding juichen wij ook toe. Een nieuwe opleiding aan de faculteit mag echter niet ten koste gaan van de expertise bij de huidige studies.

Privacy en veiligheid

Het is belangrijk dat iedere student zichzelf kan zijn en de Universiteit moet optreden tegen discriminatie en ander ongepast gedrag. Daarnaast is het van belang dat het monitoren van de sociale veiligheid op een manier gebeurt die niet in strijd is met de privacy van studenten en gegevens over hen niet voor lange tijd worden bewaard.

Internationals

De Universiteit moet het aantal kamerzoekende internationale studenten monitoren en ernaar streven dat al deze studenten gehuisvest kunnen worden in Leiden en omstreken en zo niet, niet worden aangenomen voor de studie.

 
E-mailen
Instagram
LinkedIn